Dom Rekolekcyjny “Magnificat”
36-047 Niechobrz 274

tel. do recepcji: +48 537-318-538

email: niechobrzmagnificat@gmail.com

konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Niechobrzu
IBAN: PL 05 9163 0009 2001 0006 5461 0005
SWIFT: POLUPLPR